Giresun Ekpres

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ - YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI


Bu haber 2018-02-20 08:49:23 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AYDINYAYLA KÖYÜ YOLUNA TESLİM OCAKTAŞINDAN KONKASÖRLE ELENMİŞ 25MM (1İNÇ)LİK TEMEL VEYA BANKET MALZEMESİ ALIMI

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ - YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun İli Alucra İlçesi Aydınyayla Köyü Yoluna Teslim Ocaktaşından Konkasörle Elenmiş 25mm (1inç)lik Temel veya Banket Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/76768

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Cad. No:158 28100 MERKEZ/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası

:

4542157571 - 4542157508

c) Elektronik Posta Adresi

:

ozelidare@giresun.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Filler Malzeme 1125 m3 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Giresun İli Alucra İlçesi Aydınyayla Köyü Yolu

c) Teslim tarihi

:

Teslim Şekli; Yüklenicinin dağıtım tesisi (yükleme yükleniciye aittir) veya idarenin belirttiği istif sahasından (istif sahasına kadar olan nakliye, boşaltma, yükleme ve istif yükleniciye aittir.) teslim edilecektir. Teslim Programı; Sözleşme tarihinden itibaren idarenin tespit edeceği günden başlayarak yine idarenin vereceği belge veya sipariş fişleri doğrultusunda 60 (altmış) gün içinde malzemenin tamamının teknik şartnamede belirtilen yerlere nakli yapılarak, malzeme istifleri cinslerine göre ayrı teslim edilecektir. İdarece belirlenmiş süre ile başlanan iş teslim süresi içinde yine idareye acil malzeme ihtiyaç miktarları kadar asfalt sathi kaplama malzemelerini teslim edebilmek için yeteri kadar miktarı bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN

b) Tarihi ve saati

:

01.03.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Yüklenici satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b) Yüklenici imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler; Sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, imalat yeterlilik belgesi veya malı ürettiğine dair mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Üretim yapan tesisler için I (a) veya II (a) Grubu Maden Ruhsatı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı içeriği 2. Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı mevcut ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında kurulmuş tesis olmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLANLAR haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Giresun Ekpres
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
Giresun Belediyesi
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Giresunspor
SİYASET
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
DÜNYA
Avrupa Haberleri